Istorijat  
  Sela u Opštini  
  Spomenici  
  Foto Galerije  
  Sport  
     
     
  Poslovni Adresar  
     
     
  Svilajnac  
  Dublje  
  Kupinovac  
     
     
  Crkve i manastiri  
  O ponašanju  
     
     
  Novosti  
  Važni Telefoni  
  Telefonski Imenik  
  Uputstva  
     
 
   
 

Ovo uputstvo Vam je otvoreno u novom prozoru kako biste istovremeno mogli da ga čitate i u drugom prozoru unosite podatke.

Prilikom prvog upisivanja podataka o Vašoj firmi izaberite svoju šifru. Dozvoljeno je korišćenje slova i cifara, a dužina šifre ne sme biti manja od šest znakova. Podaci o svakoj firmi su na ovaj način zaštićeni, tako da niko osim Vas ne može da ih menja.

Zatim treba da unesete podatke o svojoj firmi. Ne zaboravite da izaberete mesto i grupu delatnosti iz odgovarajućih listi, inače će se podrazumevati da je mesto Svilajnac a firma će biti svrstana u kategoriju "ostalo". Ako ipak pogrešite, ne brinite. Kasnije ćete moći da ispravite greške.

Firme su razvrstane po grupi delatnosti, kako bi kupci lakše pronašli ono što traže. Ove grupe možete da vidite na glavnoj strani poslovnog adresara. Ako smatrate da nijedna grupa ne odgovara Vašoj delatnosti, odnosno da bi trebalo da dodamo još neku grupu, kontaktirajte nas preko lika "kontakt" iz menija na levoj strani.

Ako se radi o preduzeću u okviru koga se obavlja više delatnosti, ali svaka u zasebnom objektu, navedite svaku delatnost kao posebnu firmu. Na primer, ako je naziv preduzeća "Ultra d.o.o.", i u okviru njega se obavlja prodaja sportske opreme u prodavnici "Atleta" i prodaja kozmetike u prodavnici "Lepota", unesite firme "Atleta" i "Lepota", a ako želite dodajte u nazivu ili opisu delatnosti i naziv preduzeća. Na taj način će kupcima biti jasnije čime se Vaša firma bavi.

Ako unosite više firmi, možete da koristite istu šifru.

Ako Vaša firma obavlja više delatnosti u jednom objektu, navedite glavnu delatnost. Na strani koja će se pojaviti kad pošaljete podatke moći ćete da dodate još delatnosti. Na istoj strani moći ćete da dodate još prodajnih mesta ako ih ima.

Ne zaboravite da navedete radno vreme i za radne dane i za subotu ili nedelju.

Poželjno je da detaljno opišete delatnost Vaše firme, jer će to povećati šanse da je kupac pronađe preko pretraživača. Na primer, ako prodajete boje i lakove nemojte za delatnost da upisujete samo "prodaja boja i lakova". Budite detaljniji, recimo kao kad biste davali oglas u novinama.

Takođe je poželjno da koristite srpsku tastaturu, odnosno naša slova (č, ć, š, đ i ž). Pretraživač će na taj način da pronađe termine koje ste uneli bez obzira da li je kupac koristio srpsku ili englesku tastaturu. Ako umesto naših slova koristite c, s, z i dj, pretraživač će da pronađe vaše terimine samo u slučaju da kupac koristi englesku tastaturu.

Ključne reči su termini karakteristični za određenu firmu. Pokušajte da predvidite koje termine bi kupac mogao da unese u pretraživač ako bi želeo da pronađe nešto što Vi imate u svojoj ponudi. Preporučujemo da koristite srpsku tastaturu, ali da najvažnije termine unesete i u jednini i u množini, kao i u ostalim oblicima koje bi kupac mogao da koristi. Na primer, za prodavnicu boja i lakova ključne reči bi mogle da budu:

boja, boje, lak, lakovi, lakova, farba, farbe, sadolin, stiropor, gips, četka, četke itd.

Na kraju prve strane imate mogućnost da izaberete dve slike koje se nalaze u Vašem računaru, logo Vaše firme i fotografiju objekta. Nemojte da šaljete prevelike slike. To će samo da Vam oduzme više vremena, a u našoj bazi će slika biti smanjena na 640 piksela po širini ili visini.

Na sledećoj strani moći ćete da vidite da li su podaci koje ste poslali ispravni i da dodate novu delatnost ili prodajno mesto.

Ako ste pogrešili prilikom unosa podataka ili ako je došlo do neke izmene u Vašoj firmi i želite da to korigujete, kliknite na link "Izmena podataka o firmi", unesite šifru koju ste izabrali i izaberite firmu čije podatke menjate. Klikom na "izmeni" dobićete mogućnost da izmenite svoje podatke, pod uslovom da je šifra identična onoj koju ste prvi put uneli. Ako ste zaboravili šifru ili ona iz nekog razloga ne funkcioniše, kontaktirajte nas.